Základné pojmy

NATUROPATIA

(NATURO – prírodný, PATH – cesta) je oblasť, ktorá sa zaoberá nájdením rovnováhy vo vnútri tela a odstránením príčin zdravotných ťažkostí tak, aby sa obnovili samoliečebné uzdravovacie procesy organizmu. Spája západnú prírodnú medicínu s najnovšími vedomosťami klinického výskumu v oblasti zdravotníctva.

NATUROPAT

Naturopat je nutričný poradca, ktorý pomáha odstraňoovať z tela všetko to, čo do neho nepatrí. Telo sa následne dokáže uzdraviť samo. Špecializuje sa na odstránenie skutočných príčin zdravotných problémov a klienta vedie k poznaniu, že ústup symptómov ešte neznamená úplné zdravie. Ovláda protokoly odkovenia hlbokých tkanív, odkyslenia, čistenie kapilárneho systému a lymfy, čistenie črevných kalov vrátane divertiklov a starých koprolitov, antiparazitárne techniky, vylúčenie intrahepatických žlčových kameňov, odhlienenie a ďalšie naturopatické metódy a postupy.

Naturopat sa nestavia do pozície lekára, práve naopak, s lekármi úzko spolupracuje. Metódy a techniky, ktoré pri svojej práci používa, nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a testy. Sú však ich plnohodnotným doplnkom.